Party Club AJ - DVD

Клиент: Party Club AJ
Вид на продукта: рекламен диск
Спецификация: пълноцветен печат върху DVD, хартиена обложка, запис на информация