Тема на конференцията: „Развитието на ветроенергийни паркове в България - заедно с опазване на природата”; Материали: бадж, бланки, папки, плакати, покани, химикали, програма, мултимедия, симултанен преводач, фотограф

Клиент: Калиакра Уинд Пауър АД
Вид на продукта: Организиране конференция и изработка рекламни материали
Период: 2009